Lata ‘60 - ‘80

Moretti Forni snc

W 1966 r. założono firmę Moretti Forni snc. Nowo założona firma świętowała swoje pierwsze sukcesy wraz z zaprojektowaniem modułowego pieca zasilanego gazowo. W tym okresie skupiono się również na produkcji pieców do wypalania ceramiki i dzięki temu firma mogła dokładnie przetestować, jak pracować przy bardzo wysokich temperaturach.
Wraz z końcem lat 80-tych firma Moretti Forni stała się europejskim liderem w produkcji profesjonalnych pieców do pizzy i ciast.

1995

Wzrost popularności sprzętów elektronicznych

Na rynku pojawiają się pierwsze piece elektroniczne, co stanowi prawdziwy punkt zwrotny w technologiach z regulowaną temperaturą. Następuje gwałtowny wzrost precyzji urządzeń, co prowadzi do wzrostu ich wydajności – piece elektroniczne stają się niezastąpionym narzędziem pracy piekarzy.

2003

Pierwszy piec tunelowy

Piece serieT stanowią skok generacyjny w historii pieców tunelowych. Poszczególne rozwiązania opracowane przez firmę zostały opatentowane i osiągnięto dwa główne cele: niezrównaną jakość pieczenia i najniższą możliwą temperaturę powierzchni zewnętrznych (w swojej kategorii).

2011

Pierwsza Akademia Pieczenia

Moretti LAB – Learn And Bake (Ucz się i piecz), pierwsza na świecie akademia skupiająca się na wypiekach, została założona w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia temperatury jako składnika procesu pieczenia.
Chętni z całego świata przyjeżdżali do Mondolfo, aby wziąć udział w warsztatach pieczenia pizzy, chleba i ciasta prowadzonych przez największych specjalistów w tej dziedzinie.

2017

Neapolis® - Piec opalany drewnem staje się elektryczny

Moretti Forni stale udoskonalała swoje projekty, a w wyniku tych prac powstał piec Neapolis, pierwszy i wyjątkowy piec elektryczny, który jest w stanie osiągnąć temperaturę 510°C w zaledwie 1 godzinę i 45 minut. Urządzenie posiada opatentowaną konstrukcję, zoptymalizowane elementy grzewcze i wykonane zostało ze specjalnych materiałów. To sprawia, że Neapolis to doskonały piec łączący jakość, styl, żywotność i zrównoważony rozwój: dziedzictwo kulturowe i technologiczne Moretti Forni.

2021

Nowy oddział Moretti Forni w USA

Wraz z otwarciem nowego oddziału zlokalizowanego w Miami (FL), poczyniliśmy znaczący krok naprzód na naszym strategicznym rynku północnoamerykańskim: dzięki temu oferujemy wyższy poziom usług, aby zapewnić idealne pieczenie klientom z USA.

Dzisiaj

CotturaFutura®

Dzięki CotturaFutura®, naszemu stałemu inkubatorowi badawczemu, założonemu przez Moretti Forni we współpracy z wiodącymi specjalistami w tej dziedzinie, badania technologiczne udostępniane są szerszemu gronu odbiorców, którzy podzielają wartości leżące u podstaw tego projektu.
Jeśli pieczesz przy pomocy pieca Moretti Forni, w twoich rękach znajduje się namiastka przyszłości.

1946

Pierwszy piec zasilany elektronicznie do wypieków wyrobów cukierniczych.

Nasza historia zaczyna się gdy Placido Moretti, prawdziwy pionier w swojej branży, patentuje swój pierwszy piec elektryczny do wyrobów cukierniczych, stworzony w małym laboratorium rzemieślniczym w Pesaro – w czasach, gdy inni piekarze używali prawie wyłącznie pieców opalanych drewnem. Jego rozwiązanie okazało się być rewolucyjne i szybko doprowadziło do założenia firmy Brevetti Moretti.

1990

Moretti Forni S.p.A

Firma Moretti Forni prowadzona jest już przez trzecie pokolenie i staje się spółką akcyjną.
Rozpoczyna również współpracę z wieloma kluczowymi dystrybutorami.

2000

Dostawca rozwiązań zintegrowanych

Moretti Forni otwiera się na rynek międzynarodowy i opracowuje serię nowych produktów o różnym stopniu zaawansowania technicznego, przeznaczonych na rynek zagraniczny. Firma w swojej ofercie umieściła również urządzenia i akcesoria uzupełniające i jako jedna z pierwszych na rynku oferuje kompletne rozwiązania dla pizzerii: powstają pierwsze „systemy” pieczenia.

2005

Nowa siedziba

Naszą sześćdziesiątą rocznicę założenia obchodzimy w nowoczesnej siedzibie w Mondolfo, w budynku o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, zaprojektowanym z myślą o bardziej racjonalnej, wydajnej i bezpiecznej produkcji, oczywiście z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

2013

serieS – stworzenie najbardziej zaawansowanego pieca na rynku

Po dwóch latach intensywnych testów Moretti Forni wprowadziło na rynek piece z serieS, innowacyjne i nowoczesne, których funkcjonalność i design mają jeden cel: zmniejszenie wykorzystanie energii o 30%.

2018

Proven® – profesjonalne rozwiązania w Twoim domu

Teraz piec gwarantujący doskonałą jakość wypieków możesz mieć także w domu. Firma Moretti Forni stworzyła i opatentowała Proven, pierwszy i jedyny na świecie profesjonalny piec, który może być używany również w domu – kompaktowy i o niskim zużyciu energii. Podczas wystawy Host 2019 ten innowacyjny i opatentowany projekt uzyskał wyróżnienie Smart Label. Model Proven zakwalifikował się również do finału XXVI edycji rozdania nagród Compasso d»Oro, odbywającej się w ADI Design Museum w Mediolanie w 2020 roku.

2022

serieX – Inclusive Tecnology™ rewolucja myślenia

Moretti Forni prezentuje serieXpierwszy piec na świecie z technologią Inclusive Technology™, zaprojektowany tak, aby był dostępny dla każdego użytkownika, nawet mniej wykwalifikowanego, zawsze zapewniając doskonałe rezultaty. Zużycie energii zostało zmniejszone o 45%, a koszty pracy o połowę. SerieX przenosi doświadczenie pieczenia na wyższy poziom.

1946

The first electric oven for pastry.

Everything starts when Placido Moretti, a true pioneer, creates and patents his first electric oven for pastry in a small artisan laboratory in Pesaro, while all around him bakers were using wood burning ovens almost exclusively. The success was immediate and led to the foundation of Brevetti Moretti.

Anni ‘60 - ‘80

Moretti Forni snc

In 1966, Moretti Forni snc. was founded. After new company foundation, success followed thanks to its first modular gas ovens, designed by the company, then ovens for ceramic were produced and this allows the company to test high temperatures in depths.
At the end of the 80’s, Moretti Forni got the European leadership for the production of professional pizza and pastry ovens.

1990

Moretti Forni S.p.A

With the third generation leading the company, Moretti Forni becomes a public limited company.
The first partnerships with the most important distributors in the field start.

1995

The advent of electronics

The first electronic ovens appear on the market, a real turning point in temperature regulation technology. There is an exponential growth in machine precision, increasing their performances and becoming a real support for professional bakers.

2000

Integrated Solutions Provider

Moretti Forni opens to globalization of markets by studying a specific range of new products, also “entry-level” ones, in order to attract the increasing foreign demand. The company integrates the range of products with complementary equipment and becomes one of the first to offer complete solutions for pizzerias: the first baking “systems” were born.

2003

The first conveyor oven

serieT range represents a generational leap in the history of conveyor ovens. International patents and two primary goals achieved: unparalleled baking quality and the lowest temperature of the external surfaces for its category.

2005

The new headquarters

Our sixtieth anniversary is celebrated in the modern headquarters in Mondolfo, a building of more than 10 thousand square meters, designed for a more rational, efficient and safe production, always caring for environmental protection.

2011

The first baking Academy.

Moretti LAB – Learn And Bake, the first Academy in the world focused on baking, is founded to increasingly spread awareness about the importance of heat as an ingredient.
Students from all over the world come to Mondolfo to attend pizza, bread, and pastry workshops led by the most important trainers in the field.

2013

serieS – The creation of the most advanced oven in the world

After two intensive years of studies, Moretti Forni launched on the market serieS, an innovative high-tech oven — its functionality and design have a sole aim: the reduction of energy consumption by 30%.

2017

Neapolis® - The wood burning oven becomes electric

From the continuous evolution that characterizes Moretti Forni, comes Neapolis, the first and unique electric oven able to reach 510°C in just 1 hour and 45 minutes. Patented design, optimized heating elements, and special materials make Neapolis an oven with no equals, capable of joining in a single solution quality, style, healthiness, and sustainability: Moretti Forni cultural and technological heritage.

2018

Proven® – professional baking at home

The perfect baking is now available at home. Moretti Forni created and patented Proven, the first and unique professional oven in the world that can be used at home as well, compact and with low consumption. Its innovative and patented design is acknowledged and awarded with Smart Label at Host2019 and allows Proven to participate at the final phases of XXVI Compasso d’Oro and Exhibition at ADI Design Museum in Milan, in 2020.

2021

Nowy oddział Moretti Forni w USA

Wraz z otwarciem nowego oddziału zlokalizowanego w Miami (FL), poczyniliśmy znaczący krok naprzód na naszym strategicznym rynku północnoamerykańskim: dzięki temu oferujemy wyższy poziom usług, aby zapewnić idealne pieczenie klientom z USA.

2022

serieX – Inclusive Tecnology™ rewolucja myślenia

Moretti Forni prezentuje serieXpierwszy piec na świecie z technologią Inclusive Technology™, zaprojektowany tak, aby był dostępny dla każdego użytkownika, nawet mniej wykwalifikowanego, zawsze zapewniając doskonałe rezultaty. Zużycie energii zostało zmniejszone o 45%, a koszty pracy o połowę. SerieX przenosi doświadczenie pieczenia na wyższy poziom.

Today

CotturaFutura®

With CotturaFutura®, our permanent research incubator developed by Moretti Forni with the leading professionals in the field, technological research becomes a widespread heritage, reaching a larger audience that shares its founding values.
If you bake using a Moretti Forni oven, you hold a piece of future in your hands.