Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, z dekretem ustawodawczym nr. 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. z późniejszymi zmianami „Włoski kodeks ochrony danych osobowych”, informujemy, w jaki sposób nasza Spółka wykorzystuje Twoje dane osobowe, w celu zagwarantowania prawidłowego, zgodnego z prawem i przejrzystego postępowania wobec Ciebie z poszanowaniem zasad ochrony prawa i wolności osobistej.

W przypadku wątpliwości, pytań lub problemów prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem. Aby ułatwić korzystanie z Twoich praw i umożliwić naszej Firmie szybką odpowiedź, po prostu wypełnij “FORMULARZ WNIOSKU DO SKORZYSTANIA Z PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” i wyślij go na adres:

 

ADMINISTRATOR: MORETTI FORNI SPA

ADRES: Ul. A. Meucci 4 – Mondolfo (PU)
NUMER VAT: 01298900414
TELEFON / FAX: 0721-96161 / 0721-9616299
E-MAIL / PEC: privacy@morettiforni.com / morettiforni@legalmail.it
STRONA INTERNETOWA: www.morettiforni.com