Szanowna Osobo, której dane dotyczą,

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Unii Europejskiej (RODO) daje możliwość skorzystania z następujących praw dotyczących Państwa danych osobowych:

 

 • DOSTĘPU w celu uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane (art. 15) oraz dostęp do następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych;
  • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz przewidywane skutki takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

 

 • SPROSTOWANIA niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16)
 • USUNIĘCIA danych osobowych lub skorzystanie z „prawa do bycia zapomnianym” (art. 17)
 • OGRANICZENIA PRZETWARZANIA lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych (art. 18)
 • PRZENOSZENIA DANYCH (art. 20) w celu otrzymania danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, w celu bezpośredniego przesłania tych danych innym administratorom danych
 • SPRZECIWU przetwarzania danych osobowych (art. 21 e 22)
 • COFNIĘCIA zgody na przetwarzanie (art. 13)

 

Aby ułatwić korzystanie z Twoich praw i umożliwić naszej Firmie szybką odpowiedź, po prostu wypełnij ten formularz i wyślij go na adres:

 

ADMINISTRATOR: MORETTI FORNI SPA

ADRES: Ul. A. Meucci 4 – Mondolfo (PU)
NUMER VAT: 01298900414
TELEFON / FAX: 0721-96161 / 0721-9616299
E-MAIL / PEC: privacy@morettiforni.com / morettiforni@legalmail.it
STRONA INTERNETOWA: www.morettiforni.com

 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ FORMULARZ